Back

ⓘ INingizimu Afrika - Izifundazwe zaseNingizimu Afrika, INingizimu Sudan, Khayelitsha, Gugulethu, Izilimi zaseNingizimu Afrika, Skukuza ..
                                               

Izifundazwe zaseNingizimu Afrika

                                               

INingizimu Sudan

                                               

Khayelitsha

                                               

Gugulethu

                                               

Izilimi zaseNingizimu Afrika

iNingizimu Afrika line zilimi eziyishumi nanye ngamandla esikhundla. Zingu: isiXhosa isiZulu isiVenda isiTswana isiNdebele isiSuthu sasenyakatho isiPedi isiNgisi isiTsonga isiSwazi isiBhunu isiSuthu IsiZulu sikhulunywa kakhulu impela 24% bakabantu baseNingizimu Afrika bakhuluma isiZulu ekhaya. Ulimi olulandelayo luyi siXhosa 18% bese isiBhunu 13%. Njengoba kunezilimi ezihlukene kunendlela elula esetshenziswayo eNingizimu Afrika ukuqinisekisa ukuthi abantu bonke bathola umyalezo ofanayo kokubhaliwe kumbe okukhulunywayo. Ukuhumusha nokutolika yizona zindlela ezisetshenziswayo ukwenza lokho. ...

                                               

I-Inhlangano yebhola yaseNingizimu Afrika

I-Inhlangano_yebhola_yaseNingizimu_Afrika noma iSafa yiyona nhlangano kazwelonke yebhola eNingizimu Afrika. I-SAFA yasungulwa ngo-1991. I-South African Football Association iyona eyesibili yebhola le-Football Association eNingizimu Afrika ezobizwa ngokuthi iNingizimu Afrika Yenhlangano Yebhola YaseNingizimu Afrika futhi iyinhlangano yesibili yebhola e-South Africa ukuze ihlanganyele neFIFA. Usuku lwamanje iSouth African Football Association, ngokungafani nalokho okushiwo ngaphambili livumela ithimba likazwelonke elihlangene. I-SAFA idluliselwe kuFIFA ngo-1992 kanti iqembu layo eliphakeme l ...

Skukuza
                                               

Skukuza

Skukuza iyona main restcamp eKruger National Park. Igama, zithathelwe ezihlokweni ezithi Zulu elithi "Sikhukhuza" kwaba lesilwane uJakobe Stevenson-Hamilton. Lokhu kusho ukuthi umshanelo omusha, njengoba ndawo Stevenson-Hamilton wesula kusuka abazingeli abangekho emthethweni bathola nezinye izigebengu. Ikamu yasungulwa ngo-1902, futhi yokuqala eyaziwayo njengoba Sabie Bridge lize lethiwe Skukuza ngo-1936.