Back

ⓘ Isizindalwazi sokuxhumana somhlaba jikelele phecelezi i-World Wide Web isizinda solwazi lapho kugcinwe khona amakhasi anolwazi phakathi kuhleloxhumano lomhlaba ..
Isizindalwazi sokuxhumana somhlaba jikelele
                                     

ⓘ Isizindalwazi sokuxhumana somhlaba jikelele

Isizindalwazi sokuxhumana somhlaba jikelele phecelezi i-"World Wide Web" isizinda solwazi lapho kugcinwe khona amakhasi anolwazi phakathi kuhleloxhumano lomhlaba okanye I-intanethi. Lona leli gama isizindalwazi sokuxhumana somhlaba jikelele libuye lisethsnziswe ndawonye naleli elithi i-intanethi kodwa awasho into efanayo. Lamkhasi uwabona kwi-khupytha, umakhalekhulekhuwini, emotweni, kumabonakude okhaliphile, kanye ne laptop ngokusebenzisa isiphequluli. Isizindalwazi sokuxhumana somhlaba jikelele lesi esisibona namhlanje sasungulwa ngonyaka we-1989 nguSosayensi wesiNgisi ogama lakhu nguTim Berners-Lee.