Back

ⓘ Imathemathiki. uLeonardo Fibonacci, usozibalo wase Italy owadidiyela uhlelo lwe-Hindu–Arabic numeral system lwahlelwa phakathi kwe-century yokuqala neyesine luh ..
Imathemathiki
                                     

ⓘ Imathemathiki

uLeonardo Fibonacci, usozibalo wase Italy owadidiyela uhlelo lwe-Hindu–Arabic numeral system lwahlelwa phakathi kwe-century yokuqala neyesine luhlelwa amaNdiya, lubhekiswe e-West. iMathemathiki ayinayo incazelo eyamukelwe ngokugwele jikelele. uAristotle wayichaza ngokuthi, "i-sayensi yokukala ngqo!", ngakho lencazelo yasetshenziswa kwaze kwaba i-century yeshumi nesishiyaga lombili.

uGalileo Galilei 1564 - 1642 wathi, "Umkhathi ngokugcwele kwawo ngeke ufundeke size sifunde ulimi futhi sizijwayeze ngohlelo lwezimpawu okubhalwe ngazo umkhathi. Ubhalwe ngolimi lwe-mathemathiki, izimpawu ongxantathu, izindingiliza nezinye izimpawu ze-geometry, okungukuthi ngaphandle kwazo; kunzima kakhulu ukuqonda ngisho igama elilodwa vo! Ngaphandle kokuqonda lezimpawu nolimi lwe-mathemathiki, kuyize ukuthola ulwazi ngomkhathi nomhlaba." uCarl Friedrich Gauss 1777 - 1855 wachaza imathemathiki njenge "Ndlovukazi yezinhlaka ze-Sayensi".

uBenjamin Peirce 1809 - 1880 wabiza imathemathiki nge "Sayensi ebeka imiphumela edingekayo". uDavid Hilbert wathi nge-mathemathiki: "Asikhulumi la ngesingathekiso nje. I-mathemathiki ayifani nje nomdlalo onemithetho nje yokuzenzela. Kodwa, isistimu equkethe isizathu sokwenzeka esingakwazi ukuba enye into ngaphandle kwaso kuphela ngqo!" uAlbert Einstein 1879 - 1955 wabeka wathi, "Ngakuba imithetho ye-mathemathiki isho ngempilo, ayinaso isiqiniseko; ngakuba imithetho inesiqiniseko, ayisho ngempilo."