Back

ⓘ Incwadi kuyinto efundwayo. Ziningi izincwadi emhlabeni, futhi incwadi ibhaliwa ngumuntu ngakho ke uma umuntu eloba ngaphakathi kwebhu lelo bhuku libizwa ngokuth ..
                                               

I

Incwadi
                                     

ⓘ Incwadi

Incwadi kuyinto efundwayo. Ziningi izincwadi emhlabeni, futhi incwadi ibhaliwa ngumuntu ngakho ke uma umuntu eloba ngaphakathi kwebhu lelo bhuku libizwa ngokuthi yincwadi. Zikhona izincwadi ezingabhalwanga lutho ezimele umuntu ukuthi azibhale. Incwadi noma izincwadi zibaluleke kakhulu kubantu ngoba yizona eziletha imfundiso kithina, imfundiso yamandulo leyo abantu abaningi abayikhohliwe. Izincwadi zisebenza njengendawo yokulondoloza imiqondo kanye namacebo wabantu. Lokhu kungasetshenziswa emva kweminyaka.

Izincwadi ziqukethwe umlandu wabantu, imfundiso, amakhono kanye nokunye okuningi. Thina singabantu ngeke sikwazi ukugcina konke esikwaziyo ezinqondweni ngoba sizokukhohlwa. Izinkondlo zika Zulu zigcinwa ngaphakathi kwezincwadi.

Isihlanzandaba
                                               

Isihlanzandaba

Isihlanzandaba noma isikhahlamezi Umshini ocishe ufane nocingo olushaywayo kodwa lona luyaloba incwadi ewumbiko. Lokho okubhaliweyo kuyincwadi kuphuma ngale okuya kuye noma ukuthunyelwa kuye kuyincwadi ebhaliwe. Isihlanzandaba sehlukile ocingweni noma ithegramu ngoba kusona udaba afufingqwa.

                                               

UHarry Potter kanye neNdebe yoMlilo

UHarry Potter kanye neNdebe yoMlilo iyinoveli emnandi ebhalwe nguJoanne Rowling, umbhali waseBrithani, futhi ungunombolo wesine ezincwadini zomlobi weHarry Potter odumile. Kuyo, uHarry kufanele ancintisane kuMncintiswano Womncintiswano futhi abhekane nemfihlakalo emangalisayo. Incwadi yashicilelwa ngonyaka ka 2000 ngasikhathi sinye emazweni amabili. Indaba, njengabanye, yathola impumelelo futhi abaningi bathokozela abalingiswa, yize abanye besaba ukwesaba kwezingane ekugcineni.

                                               

UHarry Potter neChamber Yezimfihlo

UHarry Potter neChamber Yezimfihlo yincwadi yesibili ezincwadini zikaHarry Potter kaJoanne Rowling waseBrithani. Incwadi iyindlela elandelanayo kweyokuqala. Kule ncwadi, uHarry uphenya ngokubanjwa nokugula kwalabo abangazalwa ngocansi lomthakathi. Le ncwadi yakhululwa ngo-1998. Abantu abaningi bayithokozele le ncwadi, yize abanye bethi izingane ezincane zingase zizesabe izingqikithi. Njengencwadi yokuqala, ithole ukugxekwa ngabavangeli bezenkolo abakholelwa ukuthi kukhona umlingo omnyama.

                                               

UHarry Potter kanye nabantu basePhoenix

UHarry Potter kanye nabantu basePhoenix iyincwadi yesihlanu ochungechungeni oluhle kakhulu lweHarry Potter lwezingane ngowesifazane waseBrithani uJoanne Rowling. Kulandela uPotter njengoba ebhekene nezivivinyo zakhe zesikole kanye nokubuya kwenkosi emnyama ebeka konke engcupheni. Incwadi yashicilelwa ngonyaka ka-2003, igebe elide phakathi kwencwadi yesine. Kuyinto ende kunazo zonke izincwadi zikaHarry Potter. Yamukelwe kahle, yize abanye babecabanga ukuthi udlame lwalunodlame kakhulu.