Back

ⓘ Ndaba kaMageba wabe eyinkosi yesizwe samaZulu kusukela ngonyaka we-1745 kuya kowe-1763. Undaba wayezalwa nguMageba Indodana yakhe kwabe kunguJam owathat isikhun ..
                                     

ⓘ Ndaba kaMageba

Ndaba kaMageba wabe eyinkosi yesizwe samaZulu kusukela ngonyaka we-1745 kuya kowe-1763. Undaba wayezalwa nguMageba Indodana yakhe kwabe kunguJam owathat isikhundla sokuba yinkosi kwakhe uMageba.