Back

ⓘ Utamatisi isithelo esiba bovu uma sesivuthiwe. Siyathamba siba noketshezi olumnandi ngaphakathi. Sisetshenziswa kakhulu ekuphekeni, noma sidliwe siluhlaza kumas ..