Back

ⓘ uPhuthu lungukudla okuvame ukudliwa eNingizimu Afrika. Uphuthu lwenziwa ngempuphu esuselwa kumbila owomisiwe bese wagayiwa. Luphekwa ngamanzi abilisiwe. Ludliwa ..
Uphuthu
                                     

ⓘ Uphuthu

uPhuthu lungukudla okuvame ukudliwa eNingizimu Afrika. Uphuthu lwenziwa ngempuphu esuselwa kumbila owomisiwe bese wagayiwa. Luphekwa ngamanzi abilisiwe. Ludliwa kakhulu nobhontshisi, amasi, kanti futhi luyadleka nanoma yisiphi isishebo.

IZINDLELA ZOKUPHEKA UPHUTHU

  • ubilisa amanzi
  • ukale imizuzu engama30
  • ufake impuphu
  • bese uyakuhlanganisa
  • bese kuba uphuthu