Back

ⓘ Ibizo uhlobo lwegama elivamise ukuba yigama lento thizeni, kanjengomuntu, indawo, into, isilwane, noma umqondo. EsiZulwini, amabizo kungaba ngasho ubunye noma u ..
Ibizo
                                     

ⓘ Ibizo

Ibizo uhlobo lwegama elivamise ukuba yigama lento thizeni, kanjengomuntu, indawo, into, isilwane, noma umqondo. EsiZulwini, amabizo kungaba ngasho ubunye noma ubuningi.

                                               

Ukhandashisa

Ukhandashisa ukhandalimtshelokwakhe umuntu ogxajelwa yikhanda ohlale ephambana nezinto. Umuntu ongaleli uma etshelwa kodwa ovele enze okwakhe okuhlukile, imvamisa okunganambithiseki. Ukwakheka kwegama: ikhanda ibizo + shisa isenzo