Back

ⓘ Indlulamithi isilwane esinesikhumba esimabhadubhadu esinentamo ende esiyisebenzisela ukudla amaqabunga emithi ephakeme impela. Indlulamithi ithanda indawo enemi ..
Indlulamithi
                                     

ⓘ Indlulamithi

Indlulamithi isilwane esinesikhumba esimabhadubhadu esinentamo ende esiyisebenzisela ukudla amaqabunga emithi ephakeme impela. Indlulamithi ithanda indawo enemithi emide ukuze izifihle kahle impela, phela njengoba iyinde ingaka ezinkalweni kungalula ukuthi onkabi abayizingonyama bayithole.