Back

ⓘ Ifilimu. Amafilimu, noma amamovie, olunye uhlobo lwezindlela zokuxhumana ezisebenzisa okubonwayo ukuxoxa izindaba noma ukufundisa abantu okuthize. Kubantu abani ..
                                               

Indaba Yamathoyizi

Indaba Yamathoyizi iyifilimu yamahlaya aseMelika ahamba kathathu oshukumisayo kaPstrong kanye noTom Hanks njengomlingisi omkhulu. Ifilimu igxile ezweni lomlingo lapho amathoyizi ahlala khona ngobuchopho bomuntu kanye nama-vocalisations. Ama-Hanks adlala inkomo elwela uthando lomfana nge-astronaut yesikhala. Ifilimu ibinenkathi yokukhiqiza enesiyaluyalu enemali engemihle futhi abaphathi benqaba ithoni yokuthula yefilimu. Kodwa-ke ifilimu laba yimpumelelo enkulu e-United States of America futhi lathola ukubuyekezwa okuhle okuningi nemiklomelo yegolide. Kwakuyifilimu yokuqala yesikhathi esigc ...

                                               

Indaba Yesibili Yamathoyizi

Indaba Yesibili Yamathoyizi ulandelana lwango-1999 lwangempela Indaba Yamathoyizi. Kuyisithombe esishukumisayo esivela kuPstrong. Le filimu imayelana nenkabi eyebiwe futhi ahlangane nayo nentokazi enkulisa kanye nomnyuziyamu osentshonalanga. Unyaka okhanyayo wokukhanya usiza ukubasindisa esihogweni saphakade. Ifilimu ekuqaleni belincane kakhulu kepha lafika kuma-cinema amakhulu. Yonke ifilimu icishe yacishwa kwimemori. Kodwa-ke yamukelwe kahle abantu baseMelika futhi abaningi bacabanga ukuthi ifilimu elingcono. Kusizile ukwenza amathoyizi abe yimali ethengisayo yeWalt Disney.

                                               

Izimpi Zenkanyezi: Umbuso Uphinde Ushaye

Izimpi Zenkanyezi: Umbuso Uphinde Ushaye futhi ngesiNgisi njenge- Star Wars: The Empire Strikes Back, kuyifilimu lesayensi le-space opera futhi ukulandelwa kwesokuqala, kuboniswe ngo-1980. Kwakuyifilimu yenombolo yesibili lapho kukhululwa, kodwa ifilimu linombolo yesihlanu ngokulandelana kwezikhathi. UMark Hamill usefilimini. Indaba ikhombisa umbusi ongaqondakali noDader Omnyama njengoba belandela izihlubuki ezimbi, futhi uLuka Uhamba-Isibhakabhaka ufunda amabutho nge-Master Yoda. Ezinye izigcawu zenziwa eNorway. Yize abaningi bekubiza kabi ngenkathi ivela okokuqala, isivuthiwe futhi manje ...

                                               

UHarry Potter kanye noHhafu weGazi Lenkosi

UHarry Potter kanye noHhafu weGazi Lenkosi iyinoveli emayelana nokuqagela ebhalwe ngowesifazane waseBrithani uJoanne Rowling, olandelayo wokugcina ochungechungeni lweHarry Potter lwezingane. Le noveli ibheka izisulu zabalingiswa abaningi futhi ifaka impi enkulu nenkosi emnyama. Incwadi yashicilelwa ngonyaka ka-2005 futhi yaphula amarekhodi okuthengisa. Le ncwadi ibigcwele ubumnyama iqhathaniswa neyokugcina futhi yathatha uhambo lwabalingiswa abaphambili. Kwakucatshangwa kahle. Kwenziwa ifilimu ngo-2009.

                                               

Izimpi Zenkanyezi

Izimpi Zezinkanyezi, ezaziwa emazweni angamaNgisi njenge- Star Wars, futhi kamuva ezazibiza ngokuthi Izimpi Zezinkanyezi - Ukuza Okusha, kuyifilimu lesikhala esivela ngo-1977. Yize kuyifilimu yokuqala ukwenziwa ezimpini zeplanethi Yase-Star, yona ifilimu lesine ku-saga. Ababamba indawo kukhona uMark Hamill, uCarrie Fisher, uHarrison Ford no-Alec Guinness. Le filimu ilandela iqembu lamavukelambuso elithatha inkanyezi yokufa njengoba ligijinyiswa nguDark Vader, odlalwa nguPeter Cushing. Kwaba ukushaya kwasusa wonke umbuso wezindaba, futhi kuthiwa kubaluleke kakhulu. Amafilimu amaningi enziwa ...

                                               

Indaba Yesithathu Yamathoyizi

Indaba Yesithathu Yamathoyizi ifilimu lesithathu kusuka Indaba Yamathoyizi ngonyaka ka-2010. Kuyisithombe sefilimu esishukumisayo sobukhulu bePstrong. Lokhu kukodwa ekunikezeni ngephutha ngamathoyizi amaningi, kufaka ne-cowboy, eyaziwa njengoTom Hanks, nomngani wakhe osendaweni, endlini yezingane edlala. Umnikazi wazo usegugile manje futhi kumele abuyele ngaphambi kokuba anyamalale esikoleni. Kepha ibhere epinki izama ukubashisa. Le filimu yalungiswa iminyaka eminingi kanti abagxeki bathi izwi, imizwa nomculo kuyamangaza. Abanye bathi kuhle ekuqaleni noma kwifilimu yesibili, kodwa abanye a ...

Ifilimu
                                     

ⓘ Ifilimu

Amafilimu, noma amamovie, olunye uhlobo lwezindlela zokuxhumana ezisebenzisa okubonwayo ukuxoxa izindaba noma ukufundisa abantu okuthize. Kubantu abaningi, ukubuka amafilimu kuyindlela yokuqeda isizungu, noma yokuzijabulisa. Kwabanye, ifilimu ebajabulisayo ile ebenza bahleke, kepha kwabanye ile ebenza bakhale noma bathuke.

                                     

1. Ngokuhlaziywa

Amafilimu amaningi enzelwa ukuze ezoboniswa kumabhayisikhobhu. Ngemuva kokuba aboniswe kumabhayisikobhu isikhathi esingaba amaviki amubalwa noma izinyanga, kungenzeka amakethelwe kweminye imikhakha. Abe eseboniswa kumabonakude, aphinde adayiswe noma aqashiswe kuma DVD disk noma kuma videocassette tape, ukuze abantu bezowabuka lamafilimu emakhaya. Ungakwazi futhi ukuwadawuniloda noma uzibukele wona Kwi-inthanethi. Amafilimu amadala ayaye adlalwe eziteshini zokusakaza zakumabonakude.

Ikhamera yamafilimu ithatha izithombe ngokukhulu ukushesha. Ngokujwayelekile, ithatha izithombe amafremu ezingama-24 noma 25 ngesekhondi elilodwa. Uma imovie projector, noma ikhompyutha, noma umabonakude udlala lezizithombe ngalesosivinini, kubukeka sengathi izinto ezitshengiswa kulezizithombe ziyanyakaza. Umsindo uqoshwa ngalesosikhathi noma ufakwa ngesinye isikhathi. Umsindo kwifilimu kuyaye kube umsindo wabantu abakhulumayo okubizwa ngengxoxompikiswano, umculo okubizwa nge "soundtrack", imisindo ekhandiwe, imisindo yezinto ezenzeka kuleyofilimu njengokuvaleka kweminyango noma ukudubula kwezibhamu. Amakhamera asemandulo ayesebenzisa okwakubizwa nge photographic film. Yize noma ingasekho i photographic film, umphumela wokugcina usabizwa ngokuthi ifilimu.

                                     

2. Enziwa Kanjani?

Umbhali ubhala isikripthi, okuyindaba yefilimu ehambisana nengxoxompikiswano nezinto abalingisi abazozisho baphinde bazenze. U producer uqasha abantu abazosebenza kuleyofilimu aphinde athole yonke imali ezodingeka ukukhokhela abalingisi nezinsizakusebenza. Ngokujwayelekile, ama producer imali ayithola ngokuyiboleka ebhange noma ngokuthola abatshalizimali ukuba batshale ekuqopheni ifilimu. Amanye ama producer asebenzela isitudyo; amanye ama producer a-independent awasebenzeli isitudyo.

Abalingisi nama director bafunda izikripthi ukuthola abazokusho nabazokwenza. Abalingisi bawabamba ngekhanda amagama okumele bawasho kwifilimu baphinde bafunde iminyakazo nezinto isikripthi esibatshela ukuba bakwenze. U director ube esetshela abalingisi indlela okumele balingise ngayo bese umthwebulizithombe athathe izithombe ezinyakazayo ngekhamera yamafilimu.

Uma ukuqopha sekuqediwe, u editor uhlanganisa zonke izithombe ezinyakazayo ndawonye ngendlela exoxa indaba yonke ngesikhathi esithize. Ama- audio engineers nama sound engineers aqopha umculo bese awuhlanganisa nezithombe ezinyakazayo. Uma ifilimu isiqediwe, izindlu zamafilimu zenza amakhophi aleyofilimu abe maningi bese bawafaka kuma film reels. Ama reels lawo abe esethunyelwa kumabhayisikobhu. Umshini osebenza ngogesi obizwa nge projector, ukhanyisa ilambu elixhophayo kuleyofilimu ukuze abantu abahlezi egumbini elimunyama bezoyibuka esikrinini esikhulu.

                                     

3. Izinhlobo

I genre igama lesingisi elisho uhlobo lwefilimu noma isitayela sefilimu. Amafilimu kungenzeka kube ngaqanjiwe, noma atshengisa impilo yangempela, noma akuhlanganisa kokubili lokhu. Ayizigidi ngezigidi amafilimu enziwa unyaka nonyaka, kepha ayincosana kulawo angalandeli imithetho ebekiwe, noma izindatshana. Amanye amafilimu ayaye axube izinhlobo ezimbili kuya ngaphezulu.

 • Ama- action movies anezigameko eziningi ezimangalisayo njengokujahana kwezimoto nokudubulana ngezibhamu, okuyaye kwenziwe ngabantu abangompetha. Kuyaye kube khona abenzi bokuhle nabenzi bokubi, ngakho izimpi nobugebengu kuyaye kube izihloko ezivamile kakhulu. Ama- action movies ayaye angawudingi umdlandla omuningi ukuwa buka ngoba izindaba zakhona ziyaye zibe lula. Ngokomuzekelo, kwifilimu ogamalayo lingu Die Hard, izigilamkhuba zahlasela ibhilidi elikhulu, zafuna ukunikwa imali ukuze zingabulali abasebenzi abangenacala. Iqhawe elilodwa lakwazi ukubanqoba lasindisa wonke umuntu. Ama-action movies awavamisile ukwenza ababukeli bakhale, kepha uma leyo- action movie izixuba ne drama, imizwa ingathinteka.
 • Ama- comedies amafilimu ahlekisayo angabantu behlekisa benza nezinto ezingajwayelekile noma bebhekene nezimo ezihlekisayo noma ezingajwayelekile ezenza ababukeli bahleke.
 • Ama-dramas ngaqondile, ayaye abe ngabantu bethola uthando noma bedinga ukuthatha isinqumo esikhulu empilweni yabo. Axoxa izindaba ngobudlelwano phakathi kwabantu. Ayaye alandele imigomo yezindaba elula lapho oyedwa noma ababili bama characters umlingisi nomlingisi ulingisa i character anqobe andlule izinqinamba lokhu okubavimbayo ukuze bezothola lokhu abakufisayo.
 • Ama-Adventure Movies kuyaye kube khona iqhawe elithatha uhambo ukuze lizosindisa umuhlaba kanye nabathandiweyo balo.
 • Ama- Buddy movies anamaqhawe amabili, omunye kumele asindise omunye, bobabili kumele banqobe zonke izinqinamba abahlangabezana nazo. Ama- buddy movies ajwayele ukuba namahlaya, kodwa ikhona nemizwa, ngenxa yobudlelwano phakathi kwalabangani ababili.
 • Ama-Tragedies kuhlezi kungama drama, futhi ahlezi engabantu abasenkingeni. Ngokomzekelo, indonda nomkayo abafuna ukwehlukanisa, kumele nomunye wabo alethe ubufakazi kwinkantolo yomthetho ukuba ngubani oncono ekunakekeleni umtwana wabo. Imizwa iyinxenye enkulu kulama filimu futhi nababukeli bengaphatheka kabi abanye bagcine sebekhala nezinyembezi.
 • Ama-documentaries amafilimu angabantu bangempela nezehlakalo zangempela. Ayaye abe ngaqondile futhi akhuluma ngezihloko ezibucayi, njengokuhlukumezeka noma ukuhlukunyezwa.
 • Ama- Animated movies asebenzisa izithombe ezidwetshiwe njengopopayi ukuxoxa izindaba. Lamafilimu ayedwetshwa ngesandla, ifremu ngefremu, kodwa manje asekhandwa ngamakhompyutha.
 • Ama-Western movies axoxa izindaba zama-cowboys ezenzeka entshonalanga neMelika ngeminyaka yama 1870s neyama 1880s. Avame ukuba ngama-action movies, kodwa nezembhatho zasemandulo. Amanye abandakanya abokudabuka eMelika. Akuwona wonke amafilimu enzeka entshonalanga neMelika aqoshelwa khona. Ngokomzekelo, ama-Western films aqoshwa e-ITaliya abizwa ngama-Spaghetti Westerns. Amanye amafilimu angalandela izindaba zama-Western yize noma enzeka kwezinye izindawo.
 • Ama-Romantic Comedies ama-Rom-Coms avamise ukuba yizindaba zothando phakathi kwabantu ababili abaphuma ezindaweni ezahlukene, okumele banqobe izinqinamba ukuze bezoba ndawonye. Ama-Rom-Coms avamise ukuba lula, kodwa angaba nayo imizwa.
 • Ama-Family movies ngamafilimu enzelwe ukubukwa ngumndeni wonke. Esikhathini esiningi asuke enzelwe ukubukwa ngabantwana kepha ayaye asiqede isizungu nakubantu abadala. Imboni eyaziwa ngokuthi yi-Disney idume ngama family movies ayo.
 • Ama-Science fiction movies enzeka esikhathini esizayo noma ezinkanyezini nakweminye imihlaba. Amanye asebenzisa isikhathi esizayo noma izindawo zakweminye imihlaba ukubuza imibuzo ngencazelo yempilo noma indlela okumele siyibuke ngayo impilo. Ama-science fiction movies avamise ukusebenzisa ama-special effects ukwakha izithombe zakweminye imihlaba, izinkanyezi, izilwane zakweminye imihlaba, kanye nama-spaceships.
 • Ama-Thrillers ngavamise ukuba ngokudida umqondo, izinto ezingaqondakali, noma ngobugebengu obudinga ukuphenywa. Ababukeli bazithola beqagela kuze kube imizuzu yokugcina, lapho kuyaye kube khona ama-twistsokungazelele endabeni.
 • Ama-Suspense movies akugcina uhleli ekucupheleni kwesihlalo sakho. Avamise ukuba nokungazelele okuningi okudida ababukeli.
 • Ama-Horror movies ngasebenzisa ukwethuka ukuze azojabulisa ababukeli. Umculo, ukukhanya nezindawo zokuqopha izindawo ezenziwe ngabantu ezitudyo zamafilimu lapho ifilimu yenziwa khona zonke zakhiwe ngendlela ezoba nomthelela kulowo muzwa.
 • Ama-Comedy horror movies ahlanganisa ama-horror nama-comedy ezindabeni zawo. Amafilimu akule genre asebenzisa amahlaya aqondile njengohlobo lokuhlekisa.
 • Ama-Fantasy movies abandakanya umulingo nezinto ezingakhonakali, izinto ezingekwazi ukwenziwa ngabantu bangempela.
 • Ama-Film noir movies ngama drama angeminyaka yama 1940s angobugebengu nodlame.


                                     

4. Uhwebo Lokuqopha Amafilimu

Amafilimu amaningi alahlekelwa yimali kodwa amanye enza izigidi zama miliyoni, noma ngabe ngama-dollars, ama-euros noma ama-pounds. ENdiya amafilimu ayinxenye enkulu kakhulu yomnotho wezwe. Lomukhakha usubuswe yizimboni ezinkulu ezimubalwa isikhathi eside. Okubalwa kuzo i-MGM/UA, i-WarnerBros., i-Columbia, i-Lucasfilm, i-Paramount noma i-Disney.

                                     

4.1. Uhwebo Lokuqopha Amafilimu Ukwakheka

Ziningi izimboni ezinkulu ezinikezana usizo oludingekayo ukwenza amafilimu, okunjengama-special effects, ukukhanyisa, ukwakha izakhiwo zokuqopha. Iningi lalaba basebenzi bangaphansi kwezinyunyana ezishoyo ukuba amalunga azo kumele abhadalwe umholo ongakanani. Ziyisibalo esikhulu izimboni ezincanyana nazo ezinikezana usizo, njengezindawo zokuqopha umculo eziqopha umculo ziwuqophela ama-sound tracks nama-CGI okuyizithombe ezidwetshwe ngekhompyutha.

                                     

4.2. Uhwebo Lokuqopha Amafilimu Ukudayiswa

Ekugcineni, kunezimboni ezidayisa amafilimu ziwathumela umhlaba wonke noma izwe lonke, kuphinde kube khona izimboni zokukhangisa ezazisa abantu ngaleyofilimu ziyiphromothe zizame ukuheha abantu ukuba bezolangazelela ukuyibuka leyofilimu.

Amafilimu anabalingisi abadume kakhulu futhi enziwe ngemali eningi, enzelwe ukuba athandwe ngabantu abaningi, ngethemba lokuthi amamiliyoni wabantu azobhadala ukuwabuka. Lamafilimu enziwa ngemali eshisiwe abizwa ngokuthi ngama-blockbusters.

Ama-Special effects angenza ukuba kubize kakhulu ukwenziwa kwefilimu, ikakhulukazi loluhlobo olusha olwaziwa ngokuthi i-CGI, kodwa abantu abaningi sebeqala ukuwalindela futhi i-blockbuster ne-blockbuster isizama ukwendlula engaphambili. Nangonyaka ka-2008, amanye amafilimu ayesebiza imali engango $200 million ukuwenza.

Amafilimu ayimpumelelo enkulu angayiphinda phinda kaningi leyomali, ingakho izitudyo ziqhubeka nokuwakhiqiza. Ifilimu yalolu hlobo liyaye likhangiswe kakhulu ezindaweni ezinjengo mabonakude, ama-billboards nakwi inthanethi.                                     

4.3. Uhwebo Lokuqopha Amafilimu Ama-Blockbuster

Kumafilimu angama-blockbuster, kuvame ukuba nesiphetho esijabulisayo, lapho zonke izinkinga endabeni zixazululwa futhi wonke umuntu ngaphandle kwesigilamkhuba uphila ngenjabulo engunaphakade. Amanye amafilimu aba yimpumelelo ngendlela yokuba izitudyo ziqhubeke zikhiqize ezinye izigaba noma izahluko zaleyo filimu.

                                     

4.4. Uhwebo Lokuqopha Amafilimu Ama-Indie films

Ekugcineni kwama-blockbuster, kunama-independent movies, art movies, noma ama-Indie movies. Lanka avame ukwenziwa yizimboni zamafilimu ezincane, noma yidlanzana nje labantu abangenayo nemali etheni. Umzekelo yifilimu ebizwa ngokuthi-The Blair Witch Project, eyabiza inani elingama $60.000 ukuyenza, kodwa eseyenze imali ebalelwa kuma $200 million ngokuthengisa amathikithi nama-DVD. Amafilimu anjengalena awavamile futhi avame ukudunyiswa underground ngokuxoxelana kwabantu, ukuze abe yintando yabantu noma adume kodwa hhayi njengama-blockbuster.

Ama-Independent movies avame ukuxoxa izindaba ezicubunguliwe noma ezingajwayelekile futhi kuyenzeka zibe neziphetho ezidabukisayo ezingathandwa izitudyo ezinkulu ngoba ziyaye zingabi naso isiqiniseko sokuba umphakathi uzozizwa kanjani ngazo. Kukancane ukuba lamafilimu enze imali eningi, kodwa uma ekwazile ukuphumelela, izitudyo ezinkulu ziyaye zizame ukuxhumana nabantu abayenza ngokushesha ukuze bezongena kwisivumelwano nabo, ngokubathembisa imali eningi ukuba benze enye ifilimu. Imvamisa, leyofilimu entsha, nemali yayo enkulu nabalingisi abakhulu iyaye ingabi impumelelo njengale yokuqala.

                                     
 • non - American kutholakala kuyi database uma ukukhululwa US iyatholakala kanti ifilimu elithintekayo uvezwa njengoba lokuphatha ulwazi mayelana ukukhululwa US
 • kathathu oshukumisayo kaPstrong kanye noTom Hanks njengomlingisi omkhulu. Ifilimu igxile ezweni lomlingo lapho amathoyizi ahlala khona ngobuchopho bomuntu
 • 29 ngoMbasa - Pierre Woodman, kuyinto ifilimu umqondisi ezingcolile baseFulansi 22 ngoLwezi - John F. Kennedy, ngumongameli wezolo weMelika
 • ukubasindisa esihogweni saphakade. Ifilimu ekuqaleni belincane kakhulu kepha lafika kuma - cinema amakhulu. Yonke ifilimu icishe yacishwa kwimemori. Kodwa - ke
 • babheke movie kuka 6.000 no zethelevishini abavela CBS, Sony, futhi ezimele ifilimu bakaleyisi ehlukahlukene. Umkhankaso ngo - 1990 ngu - professional computer
 • ukuphuma ngo - 2019. Lona kuphela ifilimu ye - Disney ezobizwa ngolimi lwesiZulu, njengesiko esikhulwini esiphefumulelwe ifilimu Iningi labadlali abangekho abadlali
 • Umlandvomphilo ngokwengxenye, ukubuyekezwa, abhalwe futhi Page omdala ifilimu stills, kanye olusha njalo imboni omdala blog okuyinto izici izindaba zakamuva
 • kuboniswe ngo - 1980. Kwakuyifilimu yenombolo yesibili lapho kukhululwa, kodwa ifilimu linombolo yesihlanu ngokulandelana kwezikhathi. UMark Hamill usefilimini
 • and the Seven Dwarfs Iqhwa Elimhlophe futhi Abayisikhombisa Abancane ifilimu umcabango womculo efilimu ye - 1937, futhi owokuqala kusuka ku - Walt Disney
 • Till Kraemer, nomdlali German, TV aphethe ne bangaphambili ezingcolile ifilimu umlingisi. Das größte Porno - Lexikon Coupé magazine, August 29, 2008 Mein
                                               

UHarry Potter kanye noMgcini wejele wase-Azkabana

UHarry Potter kanye noMgcini wejele wase-Azkaban incwadi eyindumezulu kaJoanne Rowling waseBrithani, futhi incwadi yesithathu ukufaka uHarry Potter. Kule ndaba, uHarry uhlangana nesiboshwa esiyingozi somlingo omnyama, futhi afunde ukuhamba isikhathi. Incwadi yanyatheliswa ngo-1999 futhi yahlonishwa kakhulu ngabantu nezingane ngokufanayo. Abaningi bathi iyona engcono kunazo zonke izincwadi eziyisikhombisa. Ifilimu yavela ngonyaka we-2004.

Users also searched:

...
...
...