Back

ⓘ Minister of Justice and Constitutional Development v Prince. UNgqongqoshe wezoBulungiswa nokuThuthukiswa koMthethosisekelo v Prince ZACC 30 yisinqumo seNkantolo ..
Minister of Justice and Constitutional Development v Prince
                                     

ⓘ Minister of Justice and Constitutional Development v Prince

UNgqongqoshe wezoBulungiswa nokuThuthukiswa koMthethosisekelo v Prince ZACC 30 yisinqumo seNkantolo Yomthethosisekelo waseNingizimu Afrika esedluliselwa ngomhlaka 18 kuMandulo 2018 esathola ukuthi akukho emthethweni ukuthi umbuso wenze ubugebengu ngokuphatha impahla, ukusetshenziswa noma ukutshala insangu ngabantu abadala ukusetshenziswa komuntu siqu ngasese. Inkantolo yanikeza iPhalamende izinyanga ezingama-shumi amabili nane zokuchibiyela imithetho ethintekayo, kodwa futhi yanikeza impumuzo yesikhashana ebinomphumela wokuwenza ngokushesha kube semthethweni ukuthi abantu abadala basebenzise insangu ngasese babe ne-cannabis ngasese ukuze isetshenziswe ngumenziswa komuntu siqu.